Wywiad gospodarczy

Przedkontraktowe sprawdzenie potencjalnego kontrahenta jest najpewniejszym sposobem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed związaniem się z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem, a co za tym idzie przed stratami finansowymi grożącymi zachwianiem kondycji finansowej firmy czy nawet jej zamknięciem. Zapewniamy dyskretne i skuteczne „badanie” wiarygodności partnera biznesowego, z którym planujecie Państwo podpisać kontrakt.

Proponujemy także przeprowadzenie działań śledczych w odniesieniu do partnera biznesowego, z którym prowadzicie Państwo współpracę. Stała weryfikacja kontrahentów pozwoli na odpowiedzialne i bezpieczne rozwijanie wspólnych przedsięwzięć.

Efektem naszych działań jest szczegółowy raport zawierający określenie kondycji finansowej firmy, historię jej działalności na rynku oraz powiązania kadry zarządzającej, co pozwala na określenie stopnia wiarygodności oraz rzetelności przyszłego kontrahenta.

WYWIAD GOSPODARCZY BIZNES

1. Weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu
2. Historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
3. Ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego.
4. Sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat (gdy zostały opublikowane)
5. Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego
6. Informacje na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych, patentów
7. Informacje z Rejestru Zastawów
8. Ustalenie nieruchomości na terenie RP
9. Ustalenie ruchomości na terenie RP
10. Dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów
11. Zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólna opinia na rynku
12. Uwagi

Koszt: 980 złotych netto 

Termin realizacji usługi: 7 dni

WYWIAD GOSPODARCZY BIZNES PREMIUM

 1. Obserwacja konkurencji
 2. Ustalenie listy kontrahentów (dostawcy, odbiorcy polscy i zagraniczni)
 3. Ustalenie liczby zatrudnienia
 4. Ustalenie kluczowej kadry
 5. Wysokość oraz sposoby wynagradzania
 6. Udziały w przetargach
 7. Plany związane z rozwojem na rynku polskim i zagranicznym
 8. Ustalenie danych firm związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem (księgowość, obsługa prawna, administratorzy IT, ochrona)
 9. Ustalenie faktu karalności wybranych osób spośród zarządu, rady nadzorczej, wspólników
 10. Inwestorzy, formalne i nieformalne źródła inwestycji
 11. Wizja lokalna z wykonaniem fotografii, zarząd, kadra zarządzająca, pracownicy
 12. Ustalenie środków trwałych, ruchomości, leasingi, linie produkcyjne
 13. Ustalenie pochodzenia produktów, surowców, na terenie świata
 14. Analiza finansowa z podziałem na produkty
 15. Analiza finansowa z podziałem na obszary (województwa i państwa)
 16. Ustalenie możliwości produkcyjnych wskazanych podmiotów z podziałem na poszczególne produkty
 17. Ustalenie majątkowe członków zarządu, udziałowców oraz akcjonariuszy badanego przedsiębiorstwa

Koszt oraz termin realizacji usługi w terminie 24 h po sprecyzowaniu oczekiwań klienta oraz wstępnej analizie badanego podmiotu

Wywiad windykacyjny

Wywiad windykacyjny pozwoli na ustalenie majątku dłużnika, jego nieruchomości, ruchomości, wierzytelności czy majątku ukrytego. Takie informacje są niezbędne w przygotowaniu skutecznej strategii windykacyjnej i odzyskaniu Państwa należności.

Zakres ustaleń Koszt Termin realizacji
Ustalenie majątku wskazanej osoby: nieruchomości 500 zł 7 dni
Ustalenie majątku wskazanej osoby: ruchomości 500 zł 7 dni
Ustalenie historii wskazanej nieruchomości 1200 zł 14 dni
Ustalenie miejsca zamieszkania wskazanej osoby 2500 zł do 30 dni
Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby 1200 zł 7 dni
Obserwacja pod kątem ustalenia nieformalnych źródeł dochodu wskazanej osoby 160 zł/h  
Ustalenie wierzytelności wskazanej osoby wycena indywidualna
Wywiad środowiskowy w celu dobrania skutecznej metody windykacji 3000 zł 7 dni
Ustalenie w jakich bankach wskazana osoba posiada rachunki 2000 zł 7 dni
Obserwacja w celu ustalenia rozkładu dnia wskazanej osoby 1500 zł/jeden dzień
Ustalenie, czy wskazana osoba wyzbyła się majątku, kiedy i na kogo 5000 zł 14 dni
Wywiad środowiskowy w celu potwierdzenia karalności wskazanej osoby 2500 zł 30 dni
Dostarczenie korespondencji wycena indywidualna
Wizja lokalna w miejscu zamieszkania dłużnika 600 zł

Podane kwoty są cenami netto.

Wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy odpowie na pytanie kim są osoby, z którymi planujecie Państwo nawiązanie współpracy. Stan majątkowy, mocne i słabe strony potencjalnych kontrahentów czy posiadane wierzytelności to kluczowe informacje pozwalające określić, na ile przyszły partner biznesowy jest wiarygodnym współpracownikiem.

 1. Potwierdzenie wszelkich danych osobowych wskazanej osoby
 2. Wykonanie aktualnej fotografii
 3. Ustalenie danych kontaktowych wskazanej osoby (adres zameldowania, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
 4. Ustalenie stanu cywilnego oraz rodzinnego (drzewo genealogiczne)
 5. Ustalenie rozkładu dnia wskazanej osoby
 6. Ustalenie miejsca pracy oraz formalnych i nieformalnych źrodeł dochodu i zarobkowania wskazanej osoby
 7. Ustalenie majątku wskazanej osoby: nieruchomości, ruchomości, udziały, akcje
 8. Ustalenie zadłużenia wskazanej osoby
 9. Ustalenie czy wskazana osoba posiada własności intelektualne, znaki towarowe, patenty
 10. Ustalenie historii zatrudnienia wskazanej osoby oraz wywiad środowiskowy w celu ustalenia opinii w miejscach zatrudnienia
 11. Wywiad środowiskowy w celu ustalenia opinii na temat wskazanej osoby w miejscu zamieszkania, zameldowania
 12. Ustalenie nałogów i uzależnień wskazanej osoby

 

Koszt: 7 000 złotych
Czas realizacji usługi: 30 dni

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.